Repertoir

Vánoční skladby

Anonym Smečenská česká píseň vánoční
Anonym 2.pol.18.stol
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.489, Karel Procházka (2007)
2 sbory, komorní orchestr, varhany

VII. vánoční árie
Anonym Smečno 18.stol – 9 vánočních árií
Solo canto, smyčce, varhany

V. vánoční árie
Anonym Smečno 18.stol – 9 vánočních árií
Solo canto, smyčce, varhany

III. vánoční árie
Anonym Smečno 18.stol – 9 vánočních árií
Solo canto, smyčce, varhany

Brixi F.X. Missa pastoralis in D
František Xaver Brixi ( 1732-1771)
Sóla soprán, alt, tenor, bas, sbor, barokní orchestr, varhany.

Offertorium pastorale in D
František Xaver Brixi ( 1732-1771)
Zrekonstruováno z opisu ve smečenské hudební sbírce č.301, Karel
Procházka (2001)    Sbor, barokní orchestr, varhany.

Missa Pastoralis in C
František Xaver Brixi ( 1732-1771)
Velká a nádherná vánoční mše – zrekonstruovaná podle opisu
p.Františka Mensiho (1753-1829) ze smečenské hudební sbírky, Karel Procházka (2003)
Sóla soprán, alt, tenor, bas, sbor, barokní orchestr, varhany.

Pastorela
František Xaver Brixi ( 1732-1771)
Část s českým textem z Gloria z latinské Missa Pastoralis in F.
Zrekonstruoval ze smečenské hudební sbírky č.207 Karel Procházka 2004.
Sólo soprán, smyčcový orchestr, cemballo.

Missa pastoralis in F
František Xaver Brixi (1732-1771)
Sola, sbor a orchestr

Čambál J. Vánoční mše „Pastýři vstaňte“
Ján Čambál
Sóla soprán tenor, sbor, varhany
Míča ? Ofertorium pastorale in F
Míča ?  Zrekonstruováno ze sbírky v Sadské
Sbor, orchestr, varhany
Procházka K. Offertorium in B – „Tui sunt caeli“
Karel Procházka (2002)
Sbor, komorní orchestr, varhany.

Offertorium in C – „Tollite portas“
Karel Procházka (2008)
Sbor, orchestr, varhany

Ryba J.J.Š. Offertorium – ( tercet – II.česká mše vánoční )
Jakub Jan Šimon Ryba ( 1765-1815)
Trio soprán alt bas, komorní orchestr, varhany.

II. česká mše vánoční
Jakub Jan Šimon Ryba (1765-1815)
Sóla, sbor, orchestr

Šenkýř A. Ária pastoralis
P.Augustin Šenkýř ( 1736-1796 )
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.601, Karel Procházka (2003)
Sólo alt, komorní orchestr, varhany.
Vivaldi A. Largo – zima
Antonio Vivaldi (1678-1741) – „Čtvero ročních dob“
Text a úprava pro sbor Karel Procházka (2005)
Sólo tenor, sbor, komorní orchestr, cemballo.
Koledy
Bajan P. Sem, pastýři
Pavlín Bajan (1721-1792)
Sbor, varhany

Sem pospěšte
Pavlín Bajan (1721-1792), upr. Ján Čambál
Dívčí tříhlas a capella.
Sbor, smyčce, varhany

Gruber F. Tichá noc
Franz Gruber (1818), V.Renč (1968), upr. Ján Čambál
Sólo bas, sbor, varhany.
Sólo bas, smyčce, varhany
Hradil A. Z valašské chaloupky
Antonín Hradil (1874-1937)
Z fragmentu Benedictus sopránového partu zrekonstruoval, pro sólo, sbor a
klavír upravil Karel Procházka (2000)
Liehmann A. Ó, andělíčkové
Hudba: Antonín Liehmann (1808-1879) – učitel Antonína Dvořáka
Text: Adam Václav Michna z Otradovic (1600?-1676)
Zrekonstruováno z dobového opisu uloženého na kůru kostela sv.Petra a Pavla v Peruci.
Sbor, klavír.
Procházka K. Boží Beránku
Karel Procházka (2003)
Sbor, varhany.

Hajej nám
Karel Procházka ( před rokem 1994 )
Sbor, flétna, varhany.

Klaníme se
Karel Procházka (před 1994)
Sbor, varhany.

Andělské nabádání
Karel Procházka (2004)
Duo bas, komorní orchestr, cemballo.

Maria s Josefem
Karel Procházka 2005-6.
Sbor a capella

Dnešní noci
Karel Procházka 2006.
Původně pro 4 tenory. Pro sólo, sbor a smyčcový orchestr.

Spinká už maličký
Karel Procházka (2009)
Děti, varhany

Reber P. Jen jedenkrát v roce
Hudba: P.Reber ( podle OSA je to tradicionál ). Text: Pavel Žák, 3.sloka K.Procházka
Z repertoáru Hany Zagorové pro sbor a orchestr z poslechu upravil Karel Procházka
Sólo tenor, duo soprán alt, sbor, komorní orchestr, cemballo, nebo klavír.
Ryba J.J.Š. Vzhůru pastýřové (z II. české mše vánoční)
Jakub Jan Šimon Ryba (1765-1815)
Sbor, varhany.
Tatíček P. Velká koleda česká aneb Píseň o Boží lásce
Hudba: Pavel Tatíček, Text: Karel Procházka (2008)
Sbor, sólo alt, klavír (orchestr)

Hvězdy do nebes
Hudba: Pavel Tatíček, Text: Karel Procházka
Sbor, klavír, smyčce

Wick Vojtěch Hle, zástup
Vojtěch Wick ? Jednotný katolický spevník (Trnava 1947)
Úprava Karel Procházka (2008)
Sbor, orchestr
Lidové Co sa stalo
Moravská koleda z Valašska
Harmonizace, hlasová a orchestrální úprava Karel Procházka (2000)
Duo tenor, bas, komorní orchestr, cemballo.

Vítáme Tě, Robátko
Kancionál „Slavíček rajský“ (1719)
Harmonizace, sborová a orchestrální úprava Karel Procházka (1999)
Sbor, barokní orchestr, cemballo.

V půlnoční hodinu
Česká lidová koleda
Dle starých varhanních doprovodů harmonizoval Karel Procházka (1998)
Sbor a capella.

Spinkej mi, Ježíšku
Polská koleda
Upravil Ján Čambál
Dívčí čtyřhlas, varhany.

Narodil se Kristus Pán
Nápěv: Kancionál svatojánský (1863-4). Text: Franusův kancionál (1505)
Sborová a orchestrální úprava Karel Procházka (1998)
Sbor, barokní orchestr, varhany.

Poslechněte národové
Česká lidová koleda
Text druhé sloky a tříhlasá úprava Karel Procházka (2000)
Mužský tříhlas, varhany.

Puer natus, Děťátko se narodilo
Renesanční nápěv, text z kancionálu „Do tisíc písní“ (1764) str.69 a 117.
Harmonizace, sborová a orchestrální úprava Karel Procházka (2000)
Sólo soprán, bas, sbor, komorní orchestr, varhany.

Lalulalej
Tradicionál, text: Jiří Tichota
Z repertoáru Spiritual kvintet upravil Karel Procházka (2000)
Sbor, klavír, komorní orchestr.

Maria Panna
Moravská lidová koleda
Z repertoáru Spiritual kvintet pro smíšený a dětský sbor upravil Karel Procházka (2000)
Sbor, dětský tříhlasý sbor, klavír.

Raduj se všecko stvoření
Nápěv: B.Bridel „Jesličky“(1658). Text: Šteyerův kancionál (1683)
Harmonizace, sborová a orchestrální úprava Karel Procházka (2001) z kancionálu „Do tisíc písní“(1764)
Sbor, komorní orchestr, varhany.

Narodil sa Pán
Lidová koleda
Pro dva basy, flétnu a klavír upravil Karel Procházka (2001)
Duo bas, flétna, klavír.

Barokní koleda
Nápěv: Šteyerův kancionál (1683), kancionál „Do tisíc písní“ (1764)
Text, sborová a orchestrální úprava Karel Procházka (2003)
Původní text byl „Pán kristus se narodil“.
Sólo tenor, housle, sbor, komorní orchestr, varhany.

Kristus Pán se narodil
Moravská lidová
Upravil Karel Procházka (2003)
Sbor, komorní orchestr, varhany.

Veselým hlasem
Z kancionálu „Do tisíc písní“(1764) str.79 pro sbor upravil Karel Procházka (2002)
Sbor a capella.

Milý Bože
Moravská lidová koleda
Pro sólo, sbor a klavír upravil Karel Procházka (2000-2003)
Sólo bas, tenor, sbor, komorní orchestr, klavír.

Chorál Rorate coeli
Gregoriánský chorál

Adventní píseň – Ó, přešťastná hodina
Rorátní kniha – Hradec Králové (1826)
Harmonizace a sborová úprava Karel Procházka (2004)
Sbor a capella

Pokoj, štěstí, zdraví
Krkonošská lidová koleda
Pro sólo, sbor a orchestr upravil Karel Procházka (2005)
Sólo tenor, sbor, komorní orchestr, cemballo.

Adventní píseň – Z vysokosti nebeské
Nápěv: kancionál „Do tisíc písní“(1764), Rorátní kniha – Hradec Králové (1826); Harmonizace, sborová a orchestrální úprava Karel Procházka (2005)
Sólo soprán, dvouhlasý sbor soprán alt, komorní orchestr, varhany.

Vánoční traditional
kvartet sopran 2x, alt, bas a capella

Novell
Anglická koleda, upravil Ján Čambál, český text Karel Procházka
Sbor, varhany, smyčcový orchestr.

Ó, Dítě mé, jen dřímej
Italská koleda, upravil Ján Čambál, český text Karel Procházka
Sbor, varhany
Sólo, sbor, klavír, varhany

Les anges
Francouzská koleda, upravil Ján Čambál, český text upravil a doplnil Karel Procházka.
Orchestrální úprava Karel Procházka 2006.
Sbor, varhany, smyčcový orchestr.

Zní nad Betlémem Gloria
Česká lidová, upravil Ján Čambál
Sólo, flétna, varhany.

Kyrie eleison
Koleda z Horácka, sborová a orchestrální úprava Karel Procházka ( 2007 )
Sbor, komorní orchestr, varhany

Child in a manger
Keltská píseň – traditional
Sbor, klavír

Ostatní písně
Anonym Steal away
Traditional v úpravě Jiřího Tichoty – Spiritual kvintet
Sólo bas, sbor a capella

I´m a-Rollin
Traditional, upravil Karel Procházka (2000)
Sbor a capella

Jacob´s Ladder
Traditional, upravil Karel Procházka (2000)
Sbor a capella

Nobody Knows
Traditional, upravil Karel Procházka (2000)
Sbor a capella

Alleluja
Douglas Brenchley
Upravil Karel Procházka (2000)
Sbor a capella

Freedom
Traditional
Upravil Ján Čambál
Sbor a capella

Four and Twenty Elders
Traditional
Upravil Karel Procházka (2001)
Sbor a capella

The Open Door
Traditional
Upravil Karel Procházka (2001)
Sbor a capella

Pharao´s Army
Traditional
Upravil Karel Procházka (2001)
Sbor a capella

Lalalala
Píseň z filmu „Jestli se rozzlobíme“
Sbor, klavír.

Dona nobis pacem – (kánon)
Z melodie známého kánonu pro sbor a varhany upravil Karel Procházka.
Sbor, varhany.
Salve Regina“četnická“
Píseň jeptišek z filmu „Četník a mimozemšťané“, část textu, kdy Luis de Funés zpíval do mariánské antifony vtipně slova z requiem, doplnil česky zveršovanými slovy modlitby Salve Regina a pro sbor upravil Karel Procházka 2002.
Sbor a varhany.

Pavanna
Nápěv ze 16. Století, upravil Jiří Tichota – Spirituál kvintet
Text: F. Novotný, Karel procházka 4.sloka (2000)
Sbor, flétna

Ty jsi slávou Izraele
Nápěv: anonym z roku 1721
Text a sborová úprava Karel Procházka (2003)
Sbor a capella

Lodate Maria
Píseň ve snu slyšená Donem Boscem
Upravil Ján Čambál
Sbor a capella

Ó, cor amore
Anonym
Upravil Ján Čambál
Sbor, varhany.

Duet prince a Popelky
Z pohádky Popelka
Úprava a 2.sloka Karel Procházka

Gaudeamus igitur
Hudba: Anonym ze 13.stol., Text: Christian Wilhelm Kindleben (1781),
upr. Karel Procházka
Sbor, orchestr

Bajan P. Raduj se církev Kristova
Pavlín Bajan ( 1721 – 1792 ), upravil Ján Čambál
Sbor, varhany
Bortniansky D. Tebe poem
Dimitri Bortniansky (1751-1825)
Sbor a capella
Caudana F. Fuit homo
Federico Caudana
Sbor, varhany.
Clementi M. Čas
Nápěv: Muzio Clementi ( 1752 – 1832 )
Text a úprava Karel Procházka (2001)
Sbor, flétna, housle, cemballo.
Čambál J. Sub tuum praesidium
Ján Čambál (*1927)
Sbor, varhany.

Beatus vir
Ján Čambál (*1927)
Sólo soprán, tenor, sbor, varhany.

K Anděli strážnému
Ján Čambál (*1927)
Sólo, varhany.

Inimicitias
Ján Čambál (*1927)
Sbor a varhany

Lýkovec kríčkový
Hudba: Ján Čambál (*1927), Text: Bystrík Muránsky as. Anton Macák ( 1907 – 1972 ) Sbor, klavír

Muránské pramene
Hudba: Ján Čambál (*1927), Text: Bystrík Muránsky as. Anton Macák ( 1907 – 1972 ) Sbor, klavír

V Gemeri
Hudba: Ján Čambál (*1927), Text: Bystrík Muránsky as. Anton Macák ( 1907 – 1972 ) Sólo, klavír

V senokosbách
Hudba: Ján Čambál (*1927), Text: Bystrík Muránsky as. Anton Macák ( 1907 – 1972 ) Sólo, sbor, klavír

Hej, z Muránského zámku
Hudba: Ján Čambál (*1927), Text: Bystrík Muránsky as. Anton Macák ( 1907 – 1972 ) Sólo, klavír

V sosnine
Hudba: Ján Čambál (*1927), Text: Bystrík Muránsky as. Anton Macák ( 1907 – 1972 ) Sólo, sbor, klavír

Sosny a vŕby
Hudba: Ján Čambál (*1927), Text: Bystrík Muránsky as. Anton Macák ( 1907 – 1972 ) Sólo, klavír

Hviezdičky
Hudba: Ján Čambál (*1927), Text: Bystrík Muránsky as. Anton Macák ( 1907 – 1972 ) Sbor, klavír

Sebectva mráz
Hudba: Ján Čambál (*1927), Text: Bystrík Muránsky as. Anton Macák ( 1907 – 1972 ) Sólo, klavír

Cnenie
Hudba: Ján Čambál (*1927), Text: Bystrík Muránsky as. Anton Macák ( 1907 – 1972 ) Sbor, klavír

Lístoček
Hudba: Ján Čambál (*1927), Text: Bystrík Muránsky as. Anton Macák ( 1907 – 1972 ) Sólo, sbor, klavír

Vínečko
Hudba: Ján Čambál (*1927), Text: Bystrík Muránsky as. Anton Macák ( 1907 – 1972 ) Sólo, sbor, klavír

Kukučka
Hudba: Ján Čambál (*1927), Text: Bystrík Muránsky as. Anton Macák ( 1907 – 1972 ) Sbor, klavír

Ecce sacerdos magnus
Ján Čambál (*1927)
Sbor, varhany

Sedembolestnej
Ján Čambál (*1927)
Sbor, varhany

Ó, Domina mea
Ján Čambál (*1927)
Sólo, varhany

Ave Maria
Ján Čambál (*1927)
Sólo, varhany

Jesu, Rex
Ján Čambál (*1927)
Sólo ,sbor, varhany ( + úprava pro orchestr )

Despréz J. Ave vera Virginitas
Josquin des Préz, upr. Ján Čambál
Sbor a capella
Führer R.J.N. Requiem
Robert Jan Nepomuk Führer (1807-1861)
Sbor, varhany.
Handl J.G. Haec dies
Jacobus Gallus Handl ( 1550 – 1591 ), upravil Karel Procházka ( 2007 )
2 sbory a capella
Haydn M. Hle, Ježíš dokonává
Michael Haydn ( 1737 – 1806 ), část ze mše Zde v zkroušenosti padáme,
upravil Karel Procházka
sbor, varhany
Kroupa M. Omša
M.Kroupa (? Slovenský skladatel)
Sbor a koncertantní klavír
Lukáš Z. Requiem – Dies irae, Lacrimosa
Zdeněk Lukáš (*1928)
Sbor a capella
Michna A.V. Žehnání se světem
Adam Václav Michna z Otradovic (1600?-1676)
Sbor a capella

Velikonoční pasamezza
Adam Václav Michna z Otradovic (1600?-1676)
Sbor a capella

Svatební věneček
Adam Václav Michna z Otradovic (1600?-1676)
Sólo soprán, alt, bas a capella.

Předmluva – „Kdo by Tě chváliti žádal“
Adam Václav Michna z Otradovic (1600?-1676)
Sólo alt, tenor a capella.

Nebeští kavalérové
Adam Václav Michna z Otradovic ( 1600? – 1676 ), upravil Ján Čambál
Sbor, varhany

Molefe S.C. Masithi
Stephan Cuthbert Molefe
Upravil Ján Čambál
Sbor a capella
Papa J.C. (non) Sanctus – canon
Jacobus Clemens non Papa (cca 1515 – cca 1565)
Canon a capella
Procházka K. Maria Královno
Nápěv a text Karel Procházka (1991)
Harmonizoval Ján Čambál
Sbor a capella

Modlitba
Karel Procházka 2005
Sbor, flétna, varhany.

Zdravice vítězů
Karel Procházka (2005)
Sbor, klavír nebo orchestr

Lidové Měla jsem holoubka
Lidová, upravil a 2. sloku dopsal Karel Procházka v únoru 1999.

Ej, lásko, lásko
Lidová, upravil pro školní sbor Karel Procházka 2005.

Klasika – árie, dueta, tria

Haendel G.F. Árie Bas z oratoria „Izrael v Egyptě“
Georg Fridrich Händel (1685-1759)
Sólo bas, varhany, nebo i komorní orchestr.

Duo Soprán z oratoria „Solomon“
Georg Fridrich Händel (1685-1759)
Duo soprán, komorní orchestr, cemballo.

Largo – Modlitba z opery „Xerxes“
Georg Fridrich Händel (1685-1759)
Sólo soprán, komorní orchestr, varhany.

Arie Tenor z Žalmu pro Foundling hospital
Georg Fridrich Händel (1685-1759)
Sólo tenor, flétna, cemballo.

Árie Davida z oratoria Saul
Georg Fridrich Händel (1685-1759)
Sólo tenor, komorní orchestr, cemballo.

Hasse J.A. Árie Tenor – „Domine Deus“ část mše
Johann Adolf Hasse (1699-1783)
Sólo tenor, komorní orchestr, varhany.
Charpantier  M.A. Tercet – Te Deum
Marc Antoine Charpantier (1634-1704)
Sólo alt, tenor, bas, varhany.
Lankisch Salve Regina
Lankisch ? 18.stol.
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.807, Karel Procházka 2002.
Duo sopran alt, nebo tenor bas, komorní orchestr, varhany.
Loos K. Árie Alt – „O, quam tristis“ ze Stabat Mater
Karel Loos (1724-1772)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.922, Karel Procházka 2002.
Sóla sopran, alt, tenor, bas, sbor, komorní orchestr, varhany.
Manschinger Árie Bas „Agnus Dei“ z Litanií in Dis
Manschinger ? 18.stol.
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.507, Karel Procházka 2003.
Sólo bas, komorní orchestr, varhany.
Mašek Terzetto
Mašek
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.611, Karel Procházka 2005.
Sólo sopran, alt, bas, komorní orchestr, varhany.
Monteverdi C. Duo  Sopran z opery „Korunovace Poppey“
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Duo sopran, kytara.
Mysliveček J. Árie in C
Josef Mysliveček (1737-1781)
Solo canto, orchestr, varhany
Porpora N. Duo Soprán – Mortis causa
Nicolo Porpra (1686-1768)
Duo soprán, violoncello, varhany.

Árie Tenor z žalmu „Confitebor“
Nicolo Porpra (1686-1768)
Sólo tenor, komorní orchestr, cemballo.

Procházka K. Salve Regina
Karel Procházka 2007
Duo tenor, bas, komorní orchestr, varhany
Rovenský V.K.H. Na procházku z kratochvíle
Václav Karel Holan Rovenský, Capella Regia Musicalis 1693, s.227
Úpravu Michala Pospíšila přepracoval pro sólo a sbor Karel Procházka 2008.
Sólo, sbor, komorní orchestr, varhany.
Schubert F. Ave Maria
Franz Schubert ( 1797 – 1828 )
Sólo, varhany
Tvrzský Árie Bas – „Litanie české“
Tvrzký ? 18.stol.
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.512, Karel Procházka 2002
Sólo bas, komorní orchestr, varhany.

Árie Tenor – „Litanie české“
Tvrzký ? 18.stol.
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.512, Karel Procházka 2002
Sólo tenor, komorní orchestr, varhany.

Vivaldi A. Duo z Dixit Dominus
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Duo, smyčcový orchestr, cembalo – upravil Karel Procházka 1996.
Woitl B. Salve Regina – Duo
B. Woitl ? 2.pol. 19.stol.
Zrekonstruováno z perucké sbírky, Karel Procházka 2001.
Sólo tenor, bas, varhany, nebo klavír.
Klasika – sborová
Bach J.S. Sicut locutus est – část z „Magnificat“
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sbor sopran 2x, alt, tenor, bas, varhany.

Salve, sancta Parens
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Z písně pro dvě violoncella upravil a textem opatřil Karel Procházka 2005.
Sbor a capella

Chorál BWV 147
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sbor, varhany

Pastorální árie z Lovecké kantáty
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Upravil Karel Procházka 2005, český text Karel Procházka 2009
Sbor, 2 flétny, komorní orchestr, varhany.

Bist du bei mir
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Úprava pro sbor, smyčce a varhany Karel Procházka 2007

Magnificat in D BWV
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sóla, sbor, orchestr

Beethoven L. Óda na Radost – část z 9.symfonie
Ludwig Van Beethoven ( 1770 – 1827 ), upravil Ján Čambál
Sbor, varhany
Brentner J.J.I. Ofertorium in D
Jan Josef Ignác Brentner (1689-1742)
Sbor, orchestr, varhany
Brixi F.X. Veni sancte Spiritus
František Xaver Brixi (1732-1771)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.901, Karel Procházka 2001.
Sbor, komorní orchestr, varhany.
Motetto in D pro omni festo „Ad hoc festum“
František Xaver Brixi ( 1732 – 1771 )
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.723, Karel Procházka (2007)
Sbor, komorní orchestr, varhany
Franck C. Panis angelicus
Cesar Franck ( 1822 – 1890 ), upravil Ján Čambál
Sólo, sbor a varhany
Haendel G.F. Korunovační žalm č.2 – „The King shall rejoice“
Georg Fridrich Händel (1685-1759)
Sbor, barokní orchestr, varhany.

Korunovační žalm č.1 – „Sádoch the Priest
Georg Fridrich Händel (1685-1759)
Sbor, barokní orchestr, varhany.

Amen z oratoria „Messiah“
Georg Fridrich Händel (1685-1759)
Sbor, barokní orchestr, varhany.

Korunovační žalm č.3. „My heart is inditing“
Georg Fridrich Händel (1685-1759)
Sbor, barokní orchestr, varhany.

Hallelujah z oratoria „Messiah“
Georg Fridrich Händel (1685-1759)
Sbor, barokní orchestr, varhany.

Chorus no.4 z oratoria „Messiah“
Georg Fridrich Händel (1685-1759)
Sbor, komorní orchestr, cemballo.

Cantate Domino – č.65 – symphony z oratoria „Saul“
Z orchestrální symfonie pro sbor a orchestr upravil a text napsal Karel Procházka 2005.
Sbor, barokní orchestr, varhany.

Závěrečný sbor z oratoria „Saul“
Georg Fridrich Händel (1685-1759)
Sbor, barokní orchestr, varhany.

Handl J.G. Praeparate corda vestra
Jacobus Gallus Handl (1550-1591)
Sbor a capella
Haydn J. Te Deum
Josef Haydn (1732-1809)
Sbor, orchestr, varhany

Gloria
Josef Haydn (1732-1809) z Missa in Augustiis (Nelson mense)
Sóla, sbor, orchestr, varhany

Kmotorka S. Ave Maria
Stanislav Motorka (*1929)
Sbor, varhany
Kopřiva V.J. Offertorium in D – „Vox clamantis in deserto“
Václav Jan Kopřiva (1708-1789)
Sólo sopran, sbor, barokní orchestr, varhany.

Offertorium in D – „Te Trinitas beata“
Václav Jan Kopřiva (1708-1789)
Sbor, barokní orchestr, varhany.

Loos K. Stabat Mater
Karel Loos (1724?-1772)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.922, Karel Procházka 2002.
Sóla sopran, alt, tenor, bas, sbor, komorní orchestr, varhany.
Mensi F. Ofertorium pastorale in G I.
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.302, Karel Procházka 2001.
Sbor, komorní orchestr, varhany.

Regina coeli in D I.
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.837, Karel Procházka 2001.
Sbor, komorní orchestr, varhany.

Motetto in B – „Rorate coeli“
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.906, Karel Procházka 2001.
Sólo soprán, sbor, komorní orchestr, varhany.

Salve Regina chorale in C
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.823, Karel Procházka 2002.
Sbor, fagot.

Motetto in D – „Aeterna Christi munera“
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.708, Karel Procházka 2002.
Sbor, barokní orchestr, varhany.

Alma Redemptoris in g I.
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.916, Karel Procházka 2002.
Sbor, komorní orchestr, varhany.

Motetto a quadro
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.705, Karel Procházka 2003.
Sólo soprán, alt, tenor, bas, komorní orchestr, varhany.

Motetto in G – „Omnes compuncto corde“
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.722, Karel Procházka 2003.
Sbor, komorní orchestr, varhany.

Motetto in Es – „Gaudete justi hodie“
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.711, Karel Procházka 2003.
Sólo sopran, alt, tenor, bas, sbor, komorní orchestr, varhany.

Salve Regina chorale in B
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.822, Karel Procházka 2002.
Sbor, varhany.

Ave Regina coelorum
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.840, Karel Procházka 2002.
Sbor, komorní orchestr, varhany.

Motetto in C „Huc caeli cives“
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.715, Karel Procházka 2004.
Sbor, komorní orchestr, varhany.

Motetto in B „Omnes fideles“
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.327, Karel Procházka 2005/2006.
Sbor, komorní orchestr, varhany.

Salve Regina in C
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze strahovské sbírky č.XLVII D 453, Karel Procházka 2006.
Sbor, komorní orchestr, varhany.

Offertorium Pastorale in G II.
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.303, Karel Procházka 2004.
Sbor, komorní orchestr, varhany.

Salve Regina in c minore
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.819, Karel Procházka 2007.
Sbor, komorní orchestr, varhany.

Regina coeli in C I.
P.František Mensi (1753-1829)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.837, Karel Procházka 2007.
Sbor, komorní orchestr, varhany.

Mozart W.A. Laudate Dominum
Wolfgang Amadeus Mozart ( 1756 – 1791 )
Sólo, sbor, varhany
Palestrina G.P. Gloria Patri
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)
Sbor a capella
Porpora N. Dixit Dominus
Nicolo Porpra (1686-1768)
Sbor, komorní orchestr, varhany, nebo jen s klavírem.
Procházka K. Te Deum
Karel Procházka 2004
Sbor, barokní orchestr, varhany.

Requiem
Karel Procházka 2001, 2004, 2006
Sólo sopran, alt, tenor, bas, sbor, komorní orchestr, varhany.

Veni sancte Spiritus
Karel Procházka 2005
Sbor, komorní orchestr, varhany

Salve Regina
Karel Procházka 2007
Duo tenor, bas, komorní orchestr, varhany

Vaňhal J.K. Offertorium in C – „Eja chori“
Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)
Zrekonstruováno ze smečenské sbírky č.322, Karel Procházka 2001.
Sbor, komorní orchestr, varhany.
Verdi G. Va pensiero – sbor otroků z opery Nabucco
Giuseppe Verdi ( 1813 – 1901 ), upravil Ján Čambál
Sbor, varhany