O Nás

 

Chorus Carolinus Kladno je pěvecko instrumentální sdružení složené z poloprofesionálů a amatérů milujících krásnou hudbu – zvláště její praktickou část, kteří nelitují vlastní námahy, času ani peněz pro společné dílo, vedoucí ke sdílené radosti nacvičených a přednášených skladeb společně se všemi posluchači.

Téměř třicítka členů zkouší pravidelně každý čtvrtek od 18:30 do 20:30 (kromě prázdnin), nyní na Sportovním gymnáziu Kladno. Rádi přivítáme nové členy.

Na přibližně 20 koncertních vystoupeních ročně uvádí především českou chrámovou klasicistní hudbu (F. X. Brixi, J. K. Loos, F. A. Mensi, aj.), barokní díla (G. F. Händel, J. S. Bach, aj.) a skladby ze současnosti (J. Čambál, K. J. Procházka, P. Tatíček, aj.). Důležitou součástí repertoiru je také vánoční hudba.
Více ve složkách Historie a Repertoir.

Několik nahrávek mohlo vzniknout jen díky nejdůležitější technické záležitosti občanského sdružení – financím od sponzorů. Jejich podpora je důležitá a členové souboru si jí velice váží. Viz příslušné sekce CD a Sponzoři.

Uměleckým vedoucím a sbormistrem je od počátku Karel Procházka. Při výběru skladeb se zásadně vyhýbá notoricky známým a zobecnělým sborovým skladbám současnosti. Dává přednost originálním produkcím, které jinde nelze slyšet. K tomu využívá zejména hudební archiv smečenského kostela Nejsvětější Trojice a zděděný archiv nesmyslně zaniklého sboru Jána Čambála – Schola cantorum Sanctae Caeciliae Kladno. Právě obsah badatelské práce projektu „Obnovené premiéry skladeb smečenského kůru“ má nejen novátorský aspekt na poli hudebním, ale i vědecký ve smyslu hudebně historickém. Pomáhá dešifrovat vysokou uměleckou úroveň zapomenuté české hudby 18. století. Která stojí v pozadí zájmu profesionálních těles a oficiálních institucí.
V souvislosti se studiem zázračně dochované historické hudby města Smečna Chorus Carolinus inicioval vznik Smečenského varhanního festivalu, do jehož závěrečného koncertu včlenil léta uváděný výše zmíněný cyklus koncertů obnovených premiér. Tím hlavním důvodem byly málo známé a prezentované historické varhany smečenského kostela z doby postavení kostela v roce 1587, které jsou tak nejstarší ve střední Evropě. Více opět ve složkách Mensi a Smečno.

Závěrem už jen k „heraldice“ oficiálního znaku:
Modrobílé pozadí symbolizuje barvy města Kladna, lekno – vztah ke Smečnu a jeho historické hudbě (vyňato ze znaku města a erbu Martiniců), okřídlené varhanní píšťaly – příslušnost k  zaniklému chrámovému sboru Schola cantorum… Jána Čambála.

Odkazy:

https://www.youtube.com/channel/UCDGKyXk2fg9RY1tCv7UIZJA

https://www.facebook.com/groups/1570708063192201/

http://farnostrozdelov.rajce.idnes.cz/345._Koncert_Chorus_Karolinus_v_Kladne_R._10.5.2015_-_Foto_Jan_Z/

http://rabasgallery.cz/k_v/recenze.php?jazyk=en&file=xml/2002/20021107chorus_carolinus.recenze.xml&nazev=Chorus+Carolinus

http://farnostrozdelov.rajce.idnes.cz/30._Chorus_Carolinus_5.10.08/
http://www.kso.euweb.cz/index.php?cat=1&PHPSESSID=5595db60b5d86e2244c0cf0b496d869a
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_print&tmpl=component&id=1003434
http://www.zehrovak.cz/Zvon/zvon.html
http://www.mistnikultura.cz/?q=smecensky-varhanni-festival
http://www.rozhlas.cz/vltava/rampa/_zprava/chorus-carolinus-kladno–635754
http://www.slanskelisty.cz/sl/putujeme-po-vesnicich/090909smecno.php
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/208411000320518/

Chorus Carolinus Kladno je pěvecko instrumentální sdružení složené z poloprofesionálů a amatérů milujících krásnou hudbu – zvláště její praktickou část, kteří nelitují vlastní námahy, času ani peněz pro společné dílo, vedoucí ke sdílené radosti nacvičených a přednášených skladeb společně se všemi posluchači.

Téměř třicítka členů zkouší pravidelně každý čtvrtek od 19h do 20.30h (kromě prázdnin), nyní na Sportovním gymnáziu Kladno, s laskavým svolením jeho ředitele Mgr. Jiřího Stejskala a ráda vždy přivítá nové členy.

Na přibližně 20 koncertních vystoupeních ročně uvádí především českou chrámovou klasicistní hudbu (F.X.Brixi, K.Loos, F.Mensi, aj.), barokní díla (G.F.Händel, J.S.Bach, aj.) a skladby ze současnosti (J.Čambál, K.Procházka, P.Tatíček, aj.). Důležitou součástí repertoiru je také vánoční hudba.
Více ve složkách Historie a Repertoir.

Několik nahrávek mohlo vzniknout jen díky nejdůležitější technické záležitosti občanského sdružení – financím od sponzorů. Jejich podpora je důležitá a členové souboru si jí velice váží.
Viz příslušné sekce CD a Sponzoři.

Uměleckým vedoucím a sbormistrem je od počátku Karel Procházka. Při výběru skladeb se zásadně vyhýbá notoricky známým a zobecnělým sborovým skladbám současnosti. Dává přednost originálním produkcím, které jinde nelze slyšet. K tomu využívá zejména hudební archiv smečenského kostela Nejsvětější Trojice a zděděný archiv nesmyslně zaniklého sboru Jána Čambála – Schola cantorum Sanctae Caeailiae Kladno. Právě obsah badatelské práce projektu „Obnovené premiéry skladeb smečenského kůru“ má nejen novátorský aspekt na poli hudebním, ale i vědecký ve smyslu hudebně historickém. Pomáhá dešifrovat vysokou uměleckou úroveň zapomenuté české hudby 18. století. Která stojí v pozadí zájmu profesionálních těles a oficiálních institucí.
V souvislosti se studiem zázračně dochované historické hudby města Smečna Chorus Carolinus inicioval vznik Smečenského varhanního festivalu, do jehož závěrečného koncertu včlenil léta uváděný výše zmíněný cyklus koncertů obnovených premiér. Tím hlavním důvodem byly málo známé a prezentované historické varhany smečenského kostela z doby postavení kostela v roce 1587, které jsou tak nejstarší ve střední Evropě.
Více opět ve složkách Mensi a Smečno.

Závěrem už jen k „heraldice“ oficiálního znaku:
Modrobílé pozadí symbolizuje barvy města Kladna, lekno – vztah ke Smečnu a jeho historické hudbě (vyňato ze znaku města a erbu Martiniců), okřídlené varhnní píšťaly – příslušnost k  zaniklému chrámovému sboru Schola cantorum… Jána Čambála.