Historie

Hudební soubor s názvem Chorus Carolinus Kladno,  vznikl v létě roku 1998, jehož většina členů zpívala v chrámovém sboru Schola cantorum sanctae Caeciliae z Kladna Rozdělova, pod vedením Jána Čambála. Prvním počinem byla Vánoční mše D-dur Františka Xavera Brixiho, za spolupráce malého smyčcového orchestru ze ZUŠ Kladno-Moskevská. O rok později, již v silnějším složení, vystoupil soubor s touto mší na svém prvním vánočním koncertě ve Slaném.
Až na jaře roku 2000 přichází pravidelné zkoušení a příprava i jiných, než vánočních koncertů. Soubor přivítal několik dalších přátel, kteří sborový zpěv začínali teprve poznávat. Soubor koncertně uvedl Dixit Dominus Nicola Porpory, Offertorium D-dur Vox clamantis Václava Jana Kopřivy, koledy a spirituály.
Na jaře roku 2001 začíná studium hudební sbírky ve Smečně a objevování zapomenutých pokladů kůru kostela Nejsvětější Trojice, za laskavého odborného dohledu paní Zuzany Petráškové z hudebního oddělení Národní knihovny a v září 2001 začíná cyklus „Obnovené premiéry skladeb smečenského kůru“, který mluveným slovem doplnil pan Petr Haničinec. Nadále, až na několik výjimek, zaměřuje soubor svou činnost na tuto oblast kvalitní české hudby konce 18. století. Pravidelně vystupuje ve Slaném, v Kladně, ve Smečně a od roku 1999 každoročně zpívá koledy při půlnoční mši sv. v Novém Strašecí. Na pozvání soubor zavítal dvakrát do Hostivic, kde výtěžky z koncertů pomohly v opravě místních, dnes již zrestaurovaných historických varhan.
Vedle zapomenutých skladeb z výše zmíněného cyklu uvedl Chorus Carolinus v roce 2002 také Händelův Korunovační žalm č.2 a výjimečně vystoupil v historických kostýmech z půjčovny Národního divadla. V prosinci 2002 proběhl v Pražském Klementinu koncert s podtitulem „P. František Mensi po 200 letech opět v Praze“, který byl zároveň absolventským koncertem sbormistra Karla Procházky.
Z výsledků badatelské práce vzniklo, díky finanční podpoře Krajského úřadu Středočeského kraje a několika soukromých subjektů, první CD s osmi skladbami patera Františka Mensiho (1753-1829). Vydáno bylo na podzim 2003        u příležitosti jeho 250. výročí narození a p.František Mensi se od té doby stává „dvorním skladatelem“ souboru. Oživení tohoto odkazu zapomenutého českého skladatele má velký význam nejen pro kladenský region, ale i hudební historii našeho národa.
Završením snahy o prosazení Mensiho osobnosti do povědomí široké veřejnosti v roce 2004 byl koncert v jeho rodném městě, v Bystrém u Poličky, kam soubor v říjnu zavítal na pozvání Městského úřadu.
Z ostatních skladeb, které Chorus Carolinus uvedl, stojí za povšimnutí velká „Missa Pastoralis in C“ od Františka Xavera Brixiho, kterou pro Smečenskou sbírku opsal p.František Mensi, nebo „Stabat Mater in g“ od Karla Loose, další zapomenuté osobnosti českých hudebních dějin. Mnoho hodin příprav věnoval sbor také dílům Georga Fridrich Händela – korunovační žalmy, sbory a árie z oratorií. Kromě staré hudby provádí i díla současná, např. Jána Čambála, nebo jeho žáka Karla Procházky. Smečenská hudební sbírka, převzatý archiv    od Jána Čambála ( po zdravým rozumem těžko pochopitelném „vynuceném“ ukončení činnosti chrámového sboru Schola cantorum sanctae Caeciliae v Kladně Rozdělově ) i hudební invence sbormistra Karla Procházky jsou pro repertoár souboru bohatou studnicí krásné hudby, což umožňuje připravit posluchačům vždy něco nové a zajímavé.
V tomto duchu se práce souboru odvíjí i nadále. V roce 2007 vzniklo CD s dosud nenahranými díly Františka Xavera Brixiho.V říjnu 2008 proběhl slavnostní koncert k 10. výročí souboru, k jehož realizaci byli pozváni všichni členové, kteří za tu dobu se souborem spolupracovali. Při této příležitosti bylo napočítáno celkem 72 zpěváků. Program tohoto výjimečného koncertu byl speciálně sestaven. Nešlo přímo o výběr toho nejlepšího, ale spíše zásadního. Na závěr symbolicky zazněla poslední část Brixiho vánoční mše D-dur, kterou náš soubor svou činnost zahájil. Rok 2009 byl překvapivě nadprůměrný tvůrčí činností. Laskavostí sponzorů vznikla dvě CD. Nejprve s hudbou patera Františka Mensiho a za tři měsíce s vánočními písněmi.
V současné době má Chorus Carolinus 30 stálých zpěváků a hudebníků. K projektům zve soubor ke spolupráci také profesionální hudebníky. Důležitou součástí pro zdařilé fungování a činnost je podpora a pomoc dalších institucí, jako jsou státní úřady, či soukromé společnosti. Bez jejichž finančního přispění by se neuskutečnil žádný projekt. To vše si občanské sdružení Chorus Carolinus plně uvědomuje a velice si váží i vstřícnosti Farního úřadu ve Smečně v čele s paní Blechovou.

Koncerty provází mluveným slovem Jitka Moučková, Iva Humlová na varhany hraje Pavel Tatíček, Martin Gedeon a za aktivní pomoci všech členů sboru i orchestru řídí Karel Procházka.