Historie

 

Je to trochu divné, ale tuto složku začínám derniérou Scholy 8-)  zatím nemám jiný dokument k dispozici. Našel jsem scénář s programem a mluveným slovem k poslednímu koncertu. Kdybyste měli někdo doma nějaký plakátek, pozvánky, staré diáře a pod. z čeho by se dala sestavit historie Scholy, pošlete mi to, prosím a já se o to časem pokusím. Něco doma mám a tak by se řada roků sestavit dala. Díky! Karlos

 

Program 9.5.2004

 1. Lodate Maria                      úpr. Ján Čambál                                       7.

 2. Jesu Rex                              Ján Čambál                                     (Karlos )    54.

 3. Ave vera virginitas               Josquin des Préz                                        21.

 4. Laudate Dominum              Wolfgang Amadeus Mozart     (Tereza)      88.

 5. Praeparate                          Jacobus Gallus Handl                               70.

 6. Inveni quem diligit              úpr. Ján Čambál           ( Petra, Karlos)

 7. Beatus vir                           Ján Čambál                                               64.

 8. Jam non dicam                   Ján Čambál                                     (Fanda)     163.

 9. Ave Maria                           Stanislav Kmotorka                                    138.

 10. Zdrávas Maria                           Stanislav Kmotorka        ( Tereza, Karlos )

 11. Panis angelicus                 Cesar Franck                          (Jana T.)    139.

 12. Tebe poem                        Dmitrij Bortniansky                                    98.

 13. Surge                                Ján Čambál                                     (Karlos)      63.

 14. Óda na radost                            Ludwig van Beethoven            (Pavlína)    89.

 15. Tu es Petrus                      Ján Čambál                                                        52.

 Přídavek     Ó, Sanctissima               italská lidová, úpr. Ján Čambál              19.

 

 

 Scénář koncertu 9.5.2004

 

V 17:00 začnou varhany hrát doprovod k Buď Tobě sláva od Händela a sbor při tom nastoupí.

 

Slova se ujme Kája Kuklík:

 

Průvodní slovo ke koncertu

 

Vážení přátelé, milí hosté, dovolte abych vás jménem zdejšího duchovního správce Patera Bělíka a sboru Schola cantorum Sanctae Caeciliae přivítal ve zdejším kostele sv. Václava tradičně v tomto čase na našem koncertě ke Dni matek.

Dnešní koncert bude v mnohém ohledu ojedinělý.

Neobvyklý bude i následující program. Není sestaven téměř výhradně                     z mariánských skladeb jako v minulosti, a ani dramaturgicky není propojen jednotnou myšlenkou. Je celý složený a pečlivě vybraný z nejkrásnějších skvostů našeho repertoáru, které máme nejraději a kterými můžeme u příležitosti dnešního svátku ze srdce nejlépe popřát a poděkovat. Vedle písní našeho sbormistra Jána Čambála zazní díla z dávné historie i minulé současnosti.

Budeme se je snažit zazpívat se stejnou láskou, s jakou byly k různým oslavám kdysi komponovány.

 

Na varhany doprovází Ludmila a Pavla Švarcovy.

 

Úlohy dirigenta se výjimečně pro dnešní odpoledne ujal Karel Procházka.

 

Přejeme vám příjemný poslech.

 

 

Sbor odzpívá celý program. Po písni Tu es Petrus nastoupí Kája Kuklík a vyzve pana Čambála k příchodu a oddirigování následující skladby Ó Sanctissima.

 

Například:

 

Vážení hosté, nyní bych rád pozval na dirigentské místo našeho sbormistra, skladatele a bývalého dlouholetého regenschoriho pana Jána Čambála, aby oddirigoval následující píseň.

 

 

Sbor odzpívá Ó Sanctissima.

 

Následně nastoupí Kája Kuklík a pozve na pódium náměstka primátora pana Antonína Kaigra.

 

Například:

 

A nyní bych rád pozval na pódium náměstka primátora pana Antonína Kaigra který přináší pozdrav z kladenského magistrátu.

 

 

Nastupuje pan náměstek a pronese svůj proslov, případně předá ocenění.

(Případné slovo pana Jána Čambála – není určeno)

 

 

 

Po jeho proslovu Karlos jednou, či dvěma až třemi větami prozradí, proč dirigoval zrovna on a za všechny Cecilky panu Čambálovi krátce poděkuje a s tetou Helenkou a Liduškou předá koš a kytku pí Čambálové.

 

Pak se všichni čtyři zařadí mezi sbor – nějaká fotka – a za potlesku sbor odejde.

 

Průvodní slovo Kája Kuklík

 

V úvodu zazní jedna z našich prvních skladeb prostá a půvabná „Lodáte Maria“. Tu slýchával ve snách Don Bosco a postupem času se stala malou hymnou na našich zpěvavých poutích. Pro náš sbor ji upravil Ján Čambál.

Druhá skladba dnešního koncertu „Jesu Rex“ je složena k poctě Krista Krále. Pochází z hudebního cyklu Jána Čambála „Cantica drammatica“. V překladu se v písni zpívá: Ježíši Králi obdivuhodný a vítězi vznešený………….

 

Řízení této skladby se opět výjimečně ujímá Klára Strnadová.

_______________________________________

        V následujících třech skladbách  zabrousíme do dávné historie. První píseň „Ave vera virginitas“ složil Josquin Despréz ( čti Žoskvin Depré ), který byl na přelomu 15. a 16. století největší postavou evropské vícehlasé hudby. Druhou zkomponoval jeden z nejoblíbenějších skladatelů Wolfgang Amadeus Mozart na text žalmu „Laudate Dominum“ a třetí ve starém kontrapunktickém stylu pochází z konce 16. století od v Praze působícího Slovince Jacoba Galla Handla a jmenuje se „Praeparate corda vestra“.

_______________________________________

 Dalším bodem programu je krátký duet „Inveni quem diligit“.

Po něm jsou na řadě dvě skladby  od Jána Čambála z již zmíněného cyklu. „Beatus vir“ vypráví o blahoslaveném muži, který věnec, korunu života obdrží.  Tuto skladbu stejně jako mnoho dalších napsal a věnoval pan Čambál svému učiteli Bystriku Muránskému.

Po ní bude následovat „Jam non dicam“ v jejímž překladu hovoří Ježíš se svými učedníky.

_______________________________________

         Ave, Maria, gratia plena… takto začíná jedna z nejvíce zhudebňovaných mariánských antifon. Nejznámější verze jsou bezesporu od Franze Schuberta, či Charlese Gunoda.  Mezi nejpůsobivější patří jistě též „Ave Maria“ od Stanislava Kmotorky, kterého tímto zdravíme do krásné a starobylé Florencie. Tento žák a přítel pana Čambála obohatil náš repertoár o spoustu krásných skladeb.

Po ní zazní známá skladba od Césara Francka „Panis angelicus“

________________________________________

         Nyní je na programu sbor acapella, to znamená bez hudebního doprovodu. Píseň „Tebe poem“ od Dmitrije Bortnianského žijícího na přelomu 18. a 19. století je zkomponavána na staroslověnský text.

Tuto tichou skladbu vystřídá hudební stavbou mnohem větší „Surge“. Izaiášův text o jeho příchodu do Jeruzaléma nádherně zhudebnil náš sbormistr Ján Čambál.

________________________________________

          Předposlední skladbou dnešního koncertu je skladba, kterou jsme kdysi nacvičili pro radost a vždy jsme jí s velkou radostí zpívali.  I nyní ji nespojujeme s ničím jiným, než její autor zamýšlel.  

 

Závěrečné slovo Kája Procházka

 

Dovolte, abych se na chvíli ujal slova. Rád bych vysvětlil, proč jsem se dnes ujal dirigování. Možná jste již v tisku zaregistrovali, že tento koncert je pro Scholu v té podobě jak jí znáte opravdu poslední. Náš sbormistr a její zakladatel po dlouhém uvážení a „jistých okolnostech“ ukončil svou činnost o letošních Velikonocích.

Inu člověk míní a Pán Bůh mění…

Nám se ale nechtělo odejít takto potichu a tak jsme uspořádali tento koncert. Pozvali jsme mezi sebe ještě několik dlouholetých zpěváků, abychom panu Čambálovi za tu obrovskou práci, kterou pro slávu Boží a pro nás nezištně tolik let vykonával.

Stará zkušenost praví, že nikdo není ve své zemi prorokem.

Pana Čambála chci jen ujistit, že jeho práce nebyla z lidského hlediska určitě marná, nikdy nebude zapomenuta a už dávno na ní bylo navázáno.

Pane Čambále, my Vám děkujeme!!!