Čambál

Stručné curriculum vitae – Ján Čambál

 1. Narozen 17.9.1927 v Sládkovičově, okres Galanta – Slovensko.

 2. V roce 1938 začíná studovat na biskupském gymnáziu v Trnavě.

           a)   V r. 1940 přechází na slaeziánské soukromé gymnázium v Šaštíně – státní zkoušky  se každoročně konají na biskup. gym. v Trnavě.

          b)   V r. 1943 je přijatý do formačního saleziánského ústavu v Hronském Svatém Beňadiku.

          c)   V r.1944 – na narozeniny sv.Jana Boska 16.8. je přijatý do společnosti saleziánů Dona Boska.

          d)   Od září 1944 – 1947 absolvuje vyšší gymnázium s maturitou v saleziánském pedagog. studentátě Trnavě. Zde studuje současně preventivní systém Dona Boska.

          e)    Od září 1947 nastupuje na pedag. praxi, jako asistent do pedag. studentátu – tzn. na vyšší  gymnázium Dona Boska v Trnavě, kde učí latinu, dějepis,  uměleckou výchovu a je učitelem chorálního zpěvu.

           f)    V prosinci 1947 se pedag.studentát stěhuje do Hodov u Galanty. Zde působí do října 1949, kdy je  pedag.studentát přeložen do Šaštína. V Hodoch hned toho roku pře vánocemi zakládá chlapecký dětský sbor, který dostával vysokou uměleckou úroveň a byl známý po Slovensku. (Turné – Bratislava, Nitra, Piešťany, Trenčianské Teplice, Slovenský rozhlas.)

           g)   15. Duben 1950 – Bartolomějská noc pro všechny církevní instituce. Je internován v Podolinci, nasazen na práci na Přehradě mládeže Púchov (červen), převýchova v internačních donucovacích střediscích Kostolná, Pezinok (červenec, srpen).

 3. Od září 1950 nástup do pracovního tábora PN ( politicky nespolehlivých ) jako voják. Později jsou to útvary PTP ( pracovně technické prapory).

          a)  Od října 1950 do května 1951 – Strašice u Rokycan.

          b)  Od června 1951 do května 1952 – Kladno SONP.

          c)  Od června 1952  do června 1953 – Praha Jinonice – stavba vojenské akademie.

          d)  Od června 1953 do konce roku 1953 – Kladno SONP.

          e)  31.12.1953 – zrušené PTP – odchod do civilu. Příkaz vrátit se na místa, kde nás zastihlo zrušení PTP.

 

4. Od ledna 1953 do 1986 pracuje jako dělník SONP Kladno. V Zápustkových kovárnách pracuje do roku 1966. V tomto období vede mládežnický sbor Siréna při závodním klubu SONP. Od roku 1962 –1965 studuje dálkově při zaměstnání na Lidové konzervatoři Středočeského kraje v Praze. Získává dvě absolutoria s vyznamenáním – sborový zpěv a dirigování orchestru u Profesorů Josefa Veselky a  Antonína Modra. Od roku 1966 přechází pracovat na koksovny SONP až do důchodu (krátce na to jsou koksovny zavřeny po výbuchu a smrtelných zranění). Mým odchodem zaniká sbor Siréna.

 5. V roce 1967 vzniká Schola cantorum sanctae Caeciliae.

                                  Dál už to znáš, Helenko…..

 

Z rukopisu Jána Čambála opsal 16.8.2002 K. Procházka. V bodě čtyři dopsána závorka K.P.